protestacties

Category
NAVO, protestacties

Directe acties tegen de NAVO-top in Brussel

Naast de demonstratie tegen de NAVO-top op 24 mei en de conferentie van de Europese en Noord-Amerikaanse vredesbeweging op 25 mei waren zo’n 150 jonge vredesactivisten betrokken bij meerdere “directe acties” rond de NAVO-top zoals de onderstaande alternatieve bewegwijzering in Brussel: “Waar wil je naar toe? Naar de vrede of naar de NAVO?”


Meer foto’s over deze acties, die in tegenstelling tot de demonstratie en de conferentie wèl de NOS-website haalden, zijn te vinden op http://sooc.gr/gallery.php?id=5473 en https://www.facebook.com/pg/agirpourlapaix/photos/?tab=album&album_id=1423232321076686 

kernwapens, NAVO, protestacties

Eerste foto's vanuit de bus naar Volkel en Brussel


Een goed gevulde bus met rechts voorin SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut die in de bus te horen kreeg dat haar motie over wapenleveranties aan Saoedi-Arabië in haar afwezigheid door de Kamer is aangenomen.


Onderweg een korte actie bij de hoofdpoort van Volkel, waar Amerikaanse kernwapens zijn gestationeerd,


 Een wit spandoek valt wel op in de bonte stoet die door Brussel trok..


En behalve politie was er ook het een en ander aan militairen aanwezig,NAVO, protestacties

Vervoer naar NAVO-top Brussel | demonstratie 24 mei conferentie 25 mei 2017

UPDATE d.d. 9 mei 2017 – iets meer informatie over activiteiten in Brussel.

Woensdag 24 mei en Hemelvaartsdag donderdag 25 mei vindt in het spiksplinternieuwe gebouw van de NAVO in Brussel een NAVO-top plaats. Daartegen worden acties georganiseerd.Oorlog is geen Oplossing heeft vervoer geregeld voor zowel woensdag als donderdag. Op woensdag rijdt er heen en terug een bus vanuit Amsterdam, via Utrecht en Brabant naar Brussel. De bus naar Brussel op woensdag 24 mei heeft de volgende haltes en instaptijden:

11:00 uur Amsterdam Centraal (Victoria hotel)
12:00 uur Utrecht Centraal (Veemarktplein)
12:45 uur Den Bosch Station
Daarna: een tussenstop bij vliegbasis Volkel voor een korte actie.
De demonstratie is van 17:00 tot 22:00 uur bij het NAVO-gebouw.


Na afloop van de demonstratie zal de bus ook weer terugrijden naar Brabant, Utrecht en Amsterdam. Houd er rekening mee dat je met name in Utrecht en Amsterdam rond of na middernacht aankomt en er dus weinig openbaar vervoer zal zijn om verder te reizen.

Op Hemelvaartsdag vindt een conferentie (‘tegentop’) plaats. Deze conferentie begint al vroeg (om 09:00 uur) en de geplande bus die op donderdag naar Brussel zou gaan en al heel erg vroeg zou moeten vertrekken) is wegens gebrek aan belangstelling geschrapt.

Wel zal er na afloop van de conferentie een bus naar Breda, Utrecht en Amsterdam rijden. De mensen die woensdag meegaan naar Brussel en donderdag met de bus teruggaan, zullen op 19 of 20 mei geïnformeerd worden over de (goedkope) groepsaccommodatie die we inmiddels hebben weten te regelen.

De kosten bedragen 25 euro p.p. voor de heen- en terugreis. Mensen voor wie dit bezwaarlijk is kunnen dankzij een garantiesubsidie van het Vredesfonds ook een lagere bijdrage betalen. Betaling is in de bus. Wel wordt tijdige aanmelding voor de bus zeer op prijs gesteld. Dat kan via info@oorlogisgeenoplossing.nl

Demonstratie op 24 mei
Op woensdag 24 mei zullen we met vredesactivisten uit verschillende landen meelopen in een bredere demonstratie die om vijf uur ’s middags zal beginnen. We demonstreren voor vrede en tegen alle oorlogen, maar ook voor het behoud van het milieu en onze planeet en voor de waarborging van de mensenrechten van iedereen, ongeacht sekse, huidskleur, etc. Onderweg naar deze demonstratie zullen we met onze bus een tussenstop maken in Volkel waar we een korte protestactie zullen houden tegen de daar gestationeerde Amerikaanse kernwapens en de rol die zij nog steeds in de militaire NAVO-strategie spelen.

Conferentie op 25 mei
Opening om 9.30 uur gevolgd door een plenaire sessie waarbij de aan Oorlog is geen Oplossing verbonden prof.dr. Kees van der Pijl het onderwerp “NATO, Military spending & MIC – A Political Economy of the New Cold War?” voor zijn rekening zal nemen. De rest van het programma bestaat uit workshops en sessions waaraan ook leden van Oorlog is geen Oplossing en andere Nederlandse vredesorganisaties een bijdrage zullen leveren en de vertoning van de film “Shadow world” met een nagesprek met de filmmakers. Om 16.00 uur begint de afsluitende paneldiscussie met vertegenwoordigers van de vredesbeweging uit de verschillende deelnemende landen.

Een volledig overzicht van het programma is te vinden op http://stopnato2017.org/en/conference. Aanmelden voor de conferentie is gewenst via conference@stopnato2017.org

LezingentourVoorafgaand aan deze top houdt prof. dr. Kees van der Pijl een lezingentour. Een overzicht van deze lezingen verschijnt binnenkort op deze website. Geïnteresseerd in een lezing bij u in de buurt? Ook daarvoor kunt u een mail sturen naar info@oorlogisgeenoplossing.nl.

protestacties, wapenhandel

Geen geld voor wapens!

Op de dag dat de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, James Mattis, op zijn eerste NAVO-vergadering zijn Europese collega’s duimschroeven aandraaide als het om de verhoging van hun defensiebudgetten ging, schaarde Oorlog is geen Oplossing zich andermaal achter een protest tegen de extra uitgaven voor bewapening en militair onderzoek.


Het door Stop Wapenhandel georganiseerde protest vond ditmaal plaats in Amsterdam waar op 15, 16 en 17 februari vertegenwoordigers van de wapenindustrie en Europese krijgsmachten bijeen kwamen om te praten over bewapening, wapenexportbeleid en nieuwe EU-financiering voor militair onderzoek. Ze noemen het ‘European Defence Procurement‘. Het is een bijeenkomst waar de wapenindustrie en krijgsmachten hun banden verder aanhalen. Er waren zo’n 25 deelnemers aan dit protest.

protestacties, wapenhandel

"Oorlog is geen Oplossing" ondersteunt actieoproep "Niet nog meer wapens voor Europa"

Leden van Oorlog is geen Oplossing zullen deelnemen aan het protest bij de ‘European Defence procurement’ bijeenkomst van wapenindustrie en krijgsmachten op woensdag 15 februari a.s. van 9.30 tot 10.30 uur aan de Van Leijenberghlaan 221 in Amsterdam. Hieronder volgt een nadere onderbouwing van dit protest dat is overgenomen van de website van Stop Wapenhandel.Oplopende spanningen tussen het Westen en Rusland en angst voor terroristische aanslagen hebben de afgelopen jaren de lobby voor meer wapens de wind in de rug gegeven. Daar komt nu bij, dat Trump zegt niet langer te willen betalen aan Europese defensie omdat de Europeanen veel te weinig aan hun krijgsmachten zouden uitgeven. Maar de totale militaire uitgaven van alle Europese landen samen ($281 miljard) zijn nu al veel hoger dan die van Rusland ($66 miljard – Militaire uitgaven 2015. Europa inclusief VK. Bron SIPRI). Het defensiebudget van de EU-landen samen is het op één na hoogste ter wereld, na de Verenigde Staten. Meer wapens maken Europa niet veiliger.

Wapenaankopen onttrekken geld aan uitgaven voor bijvoorbeeld onderwijs, conflictpreventie en duurzame ontwikkeling. Zaken die wel bijdragen aan een vreedzamere en veiligere wereld.

Bovendien gebruiken Europese landen hun wapens de afgelopen decennia vooral voor militaire interventies. Vaak met rampzalige gevolgen, denk aan de bombardementen op Libië, die het land verder een burgeroorlog inleidden. Voor de rest van de wereld betekent meer Europese bewapening vooral een grotere dreiging.

Op 15, 16 en 17 februari komen wapenindustrie en Europese krijgsmachten bijeen in Amsterdam om te praten over bewapening, wapenexportbeleid en nieuwe EU-financiering voor militair onderzoek. Ze noemen het ‘European Defence Procurement‘. Het is een bijeenkomst waar de wapenindustrie en krijgsmachten hun banden verder aanhalen.

Stop Wapenhandel organiseert een picketline bij de ‘European Defence Procurement’ als protest tegen steeds meer geld voor wapens.

Landen staan onder druk om hun militaire budgetten te verhogen. Ook de Europese Unie heeft grootse plannen. De komende jaren gaan er miljoenen naar wapenonderzoek, vanaf 2021 moet er een half miljard per jaar beschikbaar komen. Daarnaast moet er een EU Defensiecapaciteitenfonds komen met een budget van maar liefst 5 miljard euro per jaar.

Op de ‘European Defence procurement’-bijeenkomst in Amsterdam komen sprekers van de NAVO, van de European External Action Service, van de wapenindustrie en veel aankoopverantwoordelijken van EU- en NAVO-krijgsmachten. De bijeenkomst wordt ondersteund door de NIDV, de koepelorganisatie van de Nederlandse wapenindustrie, en door UkrOboronProm, de Oekraïense koepel van wapenindustrie. Een prominente plek voor deze organisatie op een NAVO- en EU bewapeningsbijeenkomst is niet bepaald een vertrouwenwekkende stap richting Rusland.

Stop wapenhandel organiseert een picketline bij de European Defence Procurement-bijeenkomst, op het moment dat de deelnemers aankomen.

Kom ook en sluit je aan!

protestacties, wapenhandel

"Oorlog is geen Oplossing – Geen geld voor wapens"

Dat was de ritmisch geroepen leuze vanmiddag op de stoep van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een gemêleerd gezelschap van enkele tientallen activisten vormden daar een pickline om te protesteren tegen het feit dat de Europese Unie voor het eerste in zijn bestaan doelbewust wapenonderzoek gaat subsidiëren.


Hoewel de Europese Unie zichzelf, als het zo uitkomt, graag als “vredesproject” presenteert, heeft ze zo’n 20 jaar geleden al haar eerste stappen op het terrein van de “Europese Veiligheid en Defensie” gezet, maar onder aanvoering van de Britten waren diverse lidstaten altijd van mening dat de NAVO in deze het primaat moest hebben.Door Brexit en zeker ook door de uitspraken van de morgen te inaugureren president Trump dat de VS niet langer bereid is om nog langer garant te staan voor de verdediging van Europese landen die zelf te weinig in defensie investeren, rolt de ene EU-maatregel om de eigen Europese defensiesector te versterken over de andere. Daarbij gaat het onder andere om de subsidiëring van wapenonderzoek (oplopend tot 3,5 miljard euro EU-geld voor 2021-2027) en de vorming van een Europees Defensie Capaciteitsfonds waarin de lidstaten jaarlijks 5 miljard euro zouden moeten stoppen.

De reden voor deze, en nog een groot aantal andere maatregelen, zou de Russische dreiging aan de oostgrens zijn, terwijl de Russische defensie-uitgaven vele malen kleiner zijn dan die van de EU-lidstaten, laat staan van alle NAVO-lidstaten, bij elkaar. De extra defensie-inspanningen leiden dus vooral tot een nieuwe wapenwedloop waarin elke slag die Rusland maakt om bij te blijven weer tot nieuwe maatregelen aan de NAVO- en EU-zijde leidt. Een escalatieladder waar Oorlog is geen Oplossing al veel langer stelling tegen neemt en dus ook vanmiddag weer aanwezig was. 


Al dat extra geld moet natuurlijk ook nog uitgegeven worden en dan komen de, ook Nederlandse, wapenbedrijven in het vizier. Daarom stonden we vanmiddag op de stoep van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: de Nederlandse koepel van wapenbedrijven, NIVD hield vanmiddag in dat gebouw een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ondernemers hoe ook zij kunnen profiteren van deze bewapeningsstimuleringsmaatregelen.

De protestactie was georganiseerd door Stop Wapenhandel. Zie ook het opinie-artikel “Defensieplan EU: verontrustende zaak