wapenhandel

Category
protestacties, wapenhandel

Geen geld voor wapens!

Op de dag dat de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, James Mattis, op zijn eerste NAVO-vergadering zijn Europese collega’s duimschroeven aandraaide als het om de verhoging van hun defensiebudgetten ging, schaarde Oorlog is geen Oplossing zich andermaal achter een protest tegen de extra uitgaven voor bewapening en militair onderzoek.


Het door Stop Wapenhandel georganiseerde protest vond ditmaal plaats in Amsterdam waar op 15, 16 en 17 februari vertegenwoordigers van de wapenindustrie en Europese krijgsmachten bijeen kwamen om te praten over bewapening, wapenexportbeleid en nieuwe EU-financiering voor militair onderzoek. Ze noemen het ‘European Defence Procurement‘. Het is een bijeenkomst waar de wapenindustrie en krijgsmachten hun banden verder aanhalen. Er waren zo’n 25 deelnemers aan dit protest.

protestacties, wapenhandel

"Oorlog is geen Oplossing" ondersteunt actieoproep "Niet nog meer wapens voor Europa"

Leden van Oorlog is geen Oplossing zullen deelnemen aan het protest bij de ‘European Defence procurement’ bijeenkomst van wapenindustrie en krijgsmachten op woensdag 15 februari a.s. van 9.30 tot 10.30 uur aan de Van Leijenberghlaan 221 in Amsterdam. Hieronder volgt een nadere onderbouwing van dit protest dat is overgenomen van de website van Stop Wapenhandel.Oplopende spanningen tussen het Westen en Rusland en angst voor terroristische aanslagen hebben de afgelopen jaren de lobby voor meer wapens de wind in de rug gegeven. Daar komt nu bij, dat Trump zegt niet langer te willen betalen aan Europese defensie omdat de Europeanen veel te weinig aan hun krijgsmachten zouden uitgeven. Maar de totale militaire uitgaven van alle Europese landen samen ($281 miljard) zijn nu al veel hoger dan die van Rusland ($66 miljard – Militaire uitgaven 2015. Europa inclusief VK. Bron SIPRI). Het defensiebudget van de EU-landen samen is het op één na hoogste ter wereld, na de Verenigde Staten. Meer wapens maken Europa niet veiliger.

Wapenaankopen onttrekken geld aan uitgaven voor bijvoorbeeld onderwijs, conflictpreventie en duurzame ontwikkeling. Zaken die wel bijdragen aan een vreedzamere en veiligere wereld.

Bovendien gebruiken Europese landen hun wapens de afgelopen decennia vooral voor militaire interventies. Vaak met rampzalige gevolgen, denk aan de bombardementen op Libië, die het land verder een burgeroorlog inleidden. Voor de rest van de wereld betekent meer Europese bewapening vooral een grotere dreiging.

Op 15, 16 en 17 februari komen wapenindustrie en Europese krijgsmachten bijeen in Amsterdam om te praten over bewapening, wapenexportbeleid en nieuwe EU-financiering voor militair onderzoek. Ze noemen het ‘European Defence Procurement‘. Het is een bijeenkomst waar de wapenindustrie en krijgsmachten hun banden verder aanhalen.

Stop Wapenhandel organiseert een picketline bij de ‘European Defence Procurement’ als protest tegen steeds meer geld voor wapens.

Landen staan onder druk om hun militaire budgetten te verhogen. Ook de Europese Unie heeft grootse plannen. De komende jaren gaan er miljoenen naar wapenonderzoek, vanaf 2021 moet er een half miljard per jaar beschikbaar komen. Daarnaast moet er een EU Defensiecapaciteitenfonds komen met een budget van maar liefst 5 miljard euro per jaar.

Op de ‘European Defence procurement’-bijeenkomst in Amsterdam komen sprekers van de NAVO, van de European External Action Service, van de wapenindustrie en veel aankoopverantwoordelijken van EU- en NAVO-krijgsmachten. De bijeenkomst wordt ondersteund door de NIDV, de koepelorganisatie van de Nederlandse wapenindustrie, en door UkrOboronProm, de Oekraïense koepel van wapenindustrie. Een prominente plek voor deze organisatie op een NAVO- en EU bewapeningsbijeenkomst is niet bepaald een vertrouwenwekkende stap richting Rusland.

Stop wapenhandel organiseert een picketline bij de European Defence Procurement-bijeenkomst, op het moment dat de deelnemers aankomen.

Kom ook en sluit je aan!

protestacties, wapenhandel

"Oorlog is geen Oplossing – Geen geld voor wapens"

Dat was de ritmisch geroepen leuze vanmiddag op de stoep van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een gemêleerd gezelschap van enkele tientallen activisten vormden daar een pickline om te protesteren tegen het feit dat de Europese Unie voor het eerste in zijn bestaan doelbewust wapenonderzoek gaat subsidiëren.


Hoewel de Europese Unie zichzelf, als het zo uitkomt, graag als “vredesproject” presenteert, heeft ze zo’n 20 jaar geleden al haar eerste stappen op het terrein van de “Europese Veiligheid en Defensie” gezet, maar onder aanvoering van de Britten waren diverse lidstaten altijd van mening dat de NAVO in deze het primaat moest hebben.Door Brexit en zeker ook door de uitspraken van de morgen te inaugureren president Trump dat de VS niet langer bereid is om nog langer garant te staan voor de verdediging van Europese landen die zelf te weinig in defensie investeren, rolt de ene EU-maatregel om de eigen Europese defensiesector te versterken over de andere. Daarbij gaat het onder andere om de subsidiëring van wapenonderzoek (oplopend tot 3,5 miljard euro EU-geld voor 2021-2027) en de vorming van een Europees Defensie Capaciteitsfonds waarin de lidstaten jaarlijks 5 miljard euro zouden moeten stoppen.

De reden voor deze, en nog een groot aantal andere maatregelen, zou de Russische dreiging aan de oostgrens zijn, terwijl de Russische defensie-uitgaven vele malen kleiner zijn dan die van de EU-lidstaten, laat staan van alle NAVO-lidstaten, bij elkaar. De extra defensie-inspanningen leiden dus vooral tot een nieuwe wapenwedloop waarin elke slag die Rusland maakt om bij te blijven weer tot nieuwe maatregelen aan de NAVO- en EU-zijde leidt. Een escalatieladder waar Oorlog is geen Oplossing al veel langer stelling tegen neemt en dus ook vanmiddag weer aanwezig was. 


Al dat extra geld moet natuurlijk ook nog uitgegeven worden en dan komen de, ook Nederlandse, wapenbedrijven in het vizier. Daarom stonden we vanmiddag op de stoep van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: de Nederlandse koepel van wapenbedrijven, NIVD hield vanmiddag in dat gebouw een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ondernemers hoe ook zij kunnen profiteren van deze bewapeningsstimuleringsmaatregelen.

De protestactie was georganiseerd door Stop Wapenhandel. Zie ook het opinie-artikel “Defensieplan EU: verontrustende zaak