Uncategorized

Organisatoren van 'Debat aan de markt' sturen politie op demonstranten af

Enschede, Walstraat, 15.00 uur. Na 45 minuten, vreedzaam met allerlei borden met politieke leuzen in de sneeuw tegen de politiek van Israel gestaan te hebben, bij het Vestzaktheater in de Walstraat, waar Ronny Naftaniel een lezing zou geven, werd een van de organisatoren – bepaald niet zachtzinnig – afgevoerd naar het politiebureau (Rik Min). Omdat hij in de Twentsche Courant Tubantia opgeroepen had de lezen te boycotten? Waarom moesten zo nodig opeens namen opgeschreven worden en identiteitsbewijzen gevraagd worden? Is dat normaal in Enschede?

Velen van de aanwezigen staan al 25 jaar regelmatig met een picketline in de binnenstad, en nog nooit is er zo een controle geweest. Het is toch een grondrecht te demonstreren in picketline-verband (eventueel anoniem – als iemand dat wil)?Of waren de leuzes die de demonstranten voerden niet conform wat Seçil Arda, de organisator van het debat, graag hoort? Een ‘debat’ dat helemaal geen debat is, maar een verhaal van iemand aanhoren dat hij al 40 jaar op de media als enige waarheid aan de Nederlandse bevolking verteld? Een logische zaak dus dat te boycotten.
De picketline kreeg veel aandacht; viel goed op; en ondanks het winterse weer waren er enkelen die dit alles – inclusief het arrogante gedrag van Naftaniel – op straat in de kou trotseerden.

GeopolitiekMiddenOosten

Dan Jordanië ook maar op de schroothoop?

Om de Nederlandse defensiebegroting aan te zuiveren zoekt de Nederlandse regering klanten voor overtollig materieel. Vorig jaar verhinderde een meerderheid in de Tweede Kamer nog dat er Leopards aan Indonesië verkocht zouden worden ‘vanwege de mensenrechtensituatie daar’ (Het Parool, 13 februari 2013), maar volgens de VVD-PvdA-regering staan de zaken er in het Midden Oosten beter voor. Dus worden er voor €21 miljoen circa 60 Cheetah-pantservoertuigen aan Jordanië geleverd.


Jordanië ligt ingeklemd tussen Syrië, Irak, Saoedi-Arabië, en Israël. De helft van de bevolking zijn Palestijnen, ooit van hun woongebieden verdreven bij de vestiging van de staat Israël; na de invasie van Irak kreeg Jordanië naar schatting een miljoen Irakese vluchtelingen te verwerken, en nu komen daar nog eens de burgers bij die het geweld in Syrië ontvluchten. Een leek zou denken, geen land om in de huidige omstandigheden zwaar militair materieel aan te leveren.

In Jordanië ontrolt zich immers hetzelfde scenario als in de omringende Arabische landen. De privatisering van openbare voorzieningen die in Tunesië, Egypte en Syrië een belangrijke factor was in het uitbreken van opstanden, heeft Jordanië niet overgeslagen. De drinkwatervoorziening, telecommunicatie en elektriciteit zijn geprivatiseerd en de kosten van levensonderhoud zijn daardoor omhoog geschoten. Volgens Le Monde Diplomatique (augustus 2012) lijdt het land daarnaast grote verliezen door het opdrogen van overboekingen uit de Golfstaten, waar Arabische (m.n. Palestijnse) gastarbeiders vervangen zijn door Aziaten.

Nog afgezien van de Palestijnen en andere vluchtelingen, is Jordanië nooit een  ‘nationale’ staat geweest. Koning Abdallah II is bij de bevolking weinig geliefd, maar veel stammen in het zuiden erkennen zijn gezag zelfs helemaal niet. Door geldgebrek is de monarchie ook steeds minder in staat het evenwicht te bewaren tussen de verschillende groepen waaruit de Jordaanse bevolking is samengesteld.

De verkiezingen van afgelopen januari werden geboycot door de oppositie (geleid door de Moslim Broederschap). Stammen die trouw zijn aan de monarchie zijn in het parlement zwaar oververtegenwoordigd; de Palestijnen hebben slechts 13 procent van de zetels. Er is de Jordaanse elite veel aan gelegen om hun aanwezigheid zoveel mogelijk weg te moffelen want in rechts Israël wint het idee om de ‘Palestijnse staat’ gewoon in Jordanië te vestigen, terrein. 

De ontevredenheid onder de bevolking over de corruptie en de prijsstijgingen is groeiende, en het enige dat de mensen ervan weerhoudt in opstand te komen is volgens een achtergrondrapport van Al Jazeera (22 januari 2013) het wijdverbreide besef dat Jordanië de laatste stabiele staat in het Midden-Oosten is.

Mocht dit veranderen en de inwoners van Jordanië in opstand komen tegen de door de VS en Israël in het zadel gehouden monarchie, dan heeft die er in ieder geval zestig pantservoertuigen bij om de orde te bewaren. Met groeten uit Nederland!

Kees van der Pijl

GeopolitiekMiddenOosten

Wapenembargo Syrië opheffen? Niet doen!

Het voornemen om het wapenembargo tegen Syrië dat in mei 2011 werd ingesteld op te heffen is om een aantal redenen een slechte stap. Ook het compromis dat er slechts een verlenging komt tot 1 maart is een verkeerde keuze. Alsof wapens aanvoeren daarna weer wèl aanvaardbaar zou zijn!
Alle middelen moeten worden ingezet om overleg tussen de regering-Assad en de binnenlandse oppositie te bevorderen. Daar hoort het bewapenen van de rebellen niet bij. Dat zal slechts verder bloedvergieten en verwoesting opleveren.

  • Het voorbeeld Libië heeft de risico’s aangetoond van het bewapenen van een opstand die maar ten dele de doelstelling heeft, een democratie te vestigen. In Libië bleek dat de wapens die Qatar met toestemming van Washington mocht leveren aan de opstandelingen, uiteindelijk o.a. gebruikt zijn bij de aanslag die de Amerikaanse ambassadeur en drie medewerkers het leven kostte (zie New York Times, December 5, 2012: ‘U.S.-Approved Arms for Libya Rebels Fell Into Jihadis’ Hands’). Daarnaast is een grote hoeveelheid wapens uit Libië, zowel uit het arsenaal van Khadafi als geleverd door NAVO-lidstaten (m.n. Frankrijk), in handen van Jihadistische groepen in het Sahel-gebied gevallen, hetgeen mede tot de crisis in Mali heeft geleid.
  • De burgeroorlog in Syrië is een nieuwe en voor Nederland zeer gevaarlijke fase ingegaan. Vier dagen nadat op 26 januari jl. de Nederlandse Patriots bij Adana/Incirlik operationeel zijn geworden, heeft de Israelische luchtmacht luchtaanvallen op doelen nabij Damascus uitgevoerd. In 1991 en 2003 dienden Nederlandse Patriot-stellingen als rugdekking voor de Golfoorlog resp. de invasie van Irak. De vraag rijst of Nederland zich kan veroorloven bij een nieuw groot conflict betrokken te raken waarbij ditmaal Rusland en Iran als bondgenoten van Syrië een rol zullen spelen.

OorlogIsGeenOplossing pleit voor het steunen van initiatieven om tot een dialoog in Syrië te komen, waarbij naast de Verenigde Staten en de EU ook Rusland en Iran worden betrokken. Onder geen beding mag worden meegewerkt aan een voortgaand bloedbad en vernietiging van het multiculturele Syrië.

Uncategorized

Picketline tegen Nederlandse Patriots naar Turkije

Een groep van ongeveer 20 demonstranten protesteerde vandaag van 13.00 tot 15.00 uur op de stoep van het ministerie van Defensie tegen het stationeren van twee Nederlandse Patriot-eenheden met maximaal 400 Nederlandse militairen aan de Turkse grens met Syrië.


Na afloop van de demonstratie besloten de deelnemers tot de oprichting van een landelijk samenwerkingsverband “Oorlog is geen Oplossing NL” dat de ontwikkelingen in Syrië en de Nederlandse betrokkenheid daarbij kritisch zou blijven volgen.

Uncategorized

"Oorlog lost niets op, ook niet in Syrië"

Direct nadat de Nederlandse regering op 7 december 2012 de Tweede Kamer had geïnformeerd over haar besluit twee Patriot-eenheden naar Turkije te sturen, werd in Enschede de tijdens de Golfoorlog van 1990/91 opgerichte initiatiefgroep “Oorlog is geen Oplossing” die voor het laatst actief was rond de Irak-oorlog van 2003 gereactiveerd. Op de donderdagavonden 13, 20 en 27 december en 3 en 10 januari werden protestacties tegen de zending van Patriots naar Turkije georganiseerd op het “Ei van Ko” (het plein voor het stadhuis) te Enschede en op maandag 7 en vrijdag 11 januari waren we present bij protestacties op de stoep van het Ministerie van Defensie in Den Haag respectievelijk bij het bezoek van de Duitse minister van Defensie aan het Werner von Siemens Gymnasium in Gronau.

Op 28 december 2012 plaatste de Tubantia onderstaand artikel naar aanleiding van de derde protestactie op 27 december 2012:


“Ze stonden er gisteravond voor de derde keer deze maand. Tientallen mensen van verschillende Enschedese organisaties, die het bij het “Ei van Ko” in hartje Enschede over één ding eens zijn: “Oorlog is geen oplossing”, zoals het deze avond groot op een van de spandoeken staat.


“Dat is het eigenlijk nooit”, zegt Jan Schaake, “En dat geldt ook voor Syrië.” Hij demonstreert daarom met de andere leden van het platform “Oorlog is geen oplossing” tegen het sturen van Patriot-raketten naar Turkije.

Het Nederlandse parlement besloot vorige week tot het sturen van de afweersystemen. In januari worden ze overgebracht, is de bedoeling. Om Turkije tegen een eventuele Syrische aanval te beschermen.
“Maar dat officiële argument is een leugen”, zegt Nazim Eskili van de Turks-Mediterrane Alawitische Vereniging. “Er is geen reden een Syrische aanval te vrezen. De Patriots maken deel uit van een Amerikaanse poging alle landen in het Midden- Oosten te verzwakken.”

Jan Schaake van “Enschede voor Vrede” is net als Rik Min van de NCPN om een andere reden tegen het sturen van de Patriots naar Turkije. “De Turkse premier Erdogan steunt het verzet in Syrië. Wij zijn bang dat wij, door steun aan Turkije, een oorlog worden ingerommeld. Net zoals dat ook in de Golfoorlog is gebeurd.”

Het is bovendien onterecht dat de Syrische president Assad als een dictator wordt beschouwd, vindt Sonja van den Ende, Statenlid voor de SP in Zwolle. De SP in Enschede steunt, net als GroenLinks, het protest tegen de Patriots niet.

Zij wel. “We moeten niet vergeten dat Assad een seculiere staat leidt, waarin niet-islamitische minderheden hun geloof redelijk vrij kunnen belijden.” Ze is jaren getrouwd geweest met een alevitische Syriër en kent de situatie in het gebied uit eigen ervaring. De alevieten vormen een gematigde stroming binnen de islam. “Erdogan steunt daarentegen de jihadistische islamieten tegen Assad. Minderheden als de alevieten, maar ook de Syrisch-orthodoxe christenen, moeten bang zijn voor wat er gebeurt als die aan de macht komen in Syrië. Er zijn al hele alevitische dorpjes in Syrië uitgemoord en niet door Assad.

Ook Ahmet Yilmaz is vooral bang voor wat er na Assad zou kunnen komen. “Niemand hier is voor een dictator. Maar oorlog heeft niets opgelost in Irak of in Libië. Er is al een wapenembargo tegen Syrië, en een economisch embargo. Dat werkt. Wat er nu moet komen is een staakt-het-vuren en onderhandelingen in Syrië. Geen Patriots.”

Copyright (c)2012 De Twentsche Courant Tubantia 28/12/2012